O B V E S T I L O

V ponedeljek, 4. 9. 2023 ob 10.00 uri bo

 KRIŠTOF ČUFAR

skupaj s predstavitvijo teme doktorske disertacije zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Eksperimentalna modalna analiza ter modelno posodabljanje na podlagi meritev s hitro kamero

Mentor:       prof. dr. Janko Slavič

Komisija:
prof. dr. Miha Boltežar
prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)
prof. dr. Dejan Zupan (UL, FGG)
prof. dr. Janko Slavič

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

 

Pojdi na vsebino