Ime in priimek: Lovro Novak
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4857288036
Naslov: Optimizacija in poenostavitev indikatorske vzmeti talilnega vložka
Mentor: izr. prof. dr. Domen Šeruga
Somentor: /

Pojdi na vsebino