Ime in priimek: Luka Hočevar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.09.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Optimiranje obdelovalnih časov s trohoidnim frezanjem
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /

Pojdi na vsebino