O B V E S T I L O

V četrtek, 7. 9. 2023 ob 10.00 uri bo

LUKA ROBLEK

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Konstitutivno modeliranje asimetrije v martenzitni transformaciji zlitin z oblikovnim spominom
(ang.: Constitutive modelling of asymmetry in martensitic transformation of shape memory alloys)

Mentor:       izr.prof.dr. Robert Kunc
Somentor:   doc.dr. Andrej Žerovnik
Somentorica:    izr.prof.dr. Lorenza Petrini (Politecnico di Milano, Italy)

KSDŠ:

prof.dr. Jernej Klemenc-predsednik
prof.dr. Jože Korelc (UL, FGG)
prof. dr. Giancarlo Pennati (Politecnico di Milano, Italy)
izr.prof.dr. Robert Kunc  – mentor kot pridružen član
doc.dr. Andrej Žerovnik – somentor kot pridružen član
izr.prof.dr. Lorenza Petrini – somentorica kot pridružena članica

Predstavitev bo v predavalnici III/3B.

Pojdi na vsebino