Ime in priimek: Luka Šubic
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 10.01.2024
Ura in prostor: 10:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vzpostavitev podatkovne baze vplivov materiala in kota krivljenja na elastično izravnavanje pri upogibanjih s kalibracijo in pridrževanjem
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /

Pojdi na vsebino