V sredo, 5. 7. 2023 ob 11:00 uri bo

MAJA LINDIČ

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

Optimizacija procesa obločnega navarjanja izdelka in razvoj procesa toplotne obdelave za izboljšanje njegovih materialnih lastnosti

ang. Process optimisation of wire arc additive manufactured product and heat treatment development for improving its material properties

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole

Komisija:
prof. dr. Roman Šturm – predsednik
prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF)
doc. dr. Tomaž Vuherer (UM FS)
izr. prof. dr. Damjan Klobčar – mentor kot pridružen član
izr. prof. dr. Nikolaj Mole – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino