Ime in priimek: Marko Rus
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 30.11.2023
Ura in prostor: 11:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Primerjalna analiza globalnih metod preiskovanja prometnih nezgod in razvoj celostnega pristopa preiskovanja
Mentor: doc. dr. Miha Ambrož
Somentor: izr. prof. dr. Robert Kunc

Pojdi na vsebino