V ponedeljek, 15. 5. 2023 ob 11:00 uri bo

MATEJ DROBNIČ

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Vpliv trde prevleke TiAIN na obstojnost orodij pri postopkih odrezavanja z uporabo kapljevitega ogljikovega dioksida

ang. The Effect of TiAIN Hard Coating on Tool Life in Cutting Processes Using Liquid Carbon Dioxide

Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: izr. prof. dr. Miha Čekada (IJS)

Komisija:
prof. dr. Roman Šturm – predsednik
prof. dr. Franc Zupanič (UM FS)
prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF)
prof. dr. Franci Pušavec – mentor kot pridružen član
izr. prof. dr. Miha Čekada (IJS) – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo UL.

Skip to content