V torek, 28. 2. 2023 ob 13:00 uri bo kandidat

MATEJ SENEGAČNIK

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Vpliv laserske ablacije v različnih tekočinah na funkcionalnost kovinskih površin

(ang. The influence of laser ablation in different fluids on metal surface functionality)

Mentor: izr. prof. dr. Peter Gregorčič

Komisija:
izr. prof. dr. Matija Jezeršek – predsednik
prof. dr. Rok Petkovšek
prof. dr. Tetsuo Sakka (Kyoto University, Japonska)
izr. prof. dr. Peter Gregorčič – mentor

Komisija za zagovor seminarja:
izr. prof. dr. Peter Gregorčič
izr. prof. dr. Matija Jezeršek
prof. dr. Iztok Golobič

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino