Ime in priimek: Matic Skubic
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 04.03.2024
Ura in prostor: 09:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vrednotenje stabilnosti organskih modifikatorjev trenja v različnih baznih oljih
Mentor: doc. dr. Marko Polajnar
Somentor: prof. dr. Mitjan Kalin

Pojdi na vsebino