Ime in priimek: Max Hawlina
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 28.08.2023
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Primerjava metod za določitev toplotne obremenitve stavb pri ogrevanju in hlajenju
Mentor: prof. dr. Sašo Medved
Somentor: /

Pojdi na vsebino