V torek, 28. 2. 2023 ob 09:00 uri bo kandidatka

MIŠA OBLAK

predstavila rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Vibroakustična analiza sklopljenega Helmholtzovega resonatorja v kapljevinskem mediju

(ang. Vibroacoustic analysis of a coupled Helmholtz resonator in a liquid medium)

Mentor: prof. dr. Miha Boltežar

Komisija:
prof. dr. Marko Hočevar – predsednik
izr. prof. dr. Gregor Čepon
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
prof. dr. Miha Boltežar – mentor

Komisija za zagovor seminarja:
prof. dr. Miha Boltežar
prof. dr. Branko Širok
izr. prof. dr. Gregor Čepon

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino