V ponedeljek, 17. 7. 2023 ob 15:00 uri bo

NARENDRA SINGH

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Vpliv deformacijske hitrosti in starosti donorjev na mehanski odziv kolenske vezi

The influence of strain rate and donor age on the mechanical response of knee ligaments

Mentor: izr. prof. dr. Robert Kunc
Somentor: doc. dr. Jovan Trajkovski
Somentor: izr. prof. dr. José Félix Rodríguez Matas (Politecnico di Milano, Italija)

Komisija:
izr. prof. dr. Miha Brojan – predsednik
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med. (UL MF)
izr. prof. dr. Pasquale Vena (Politecnico di Milano, Italija)

Predstavitev bo v II/3A in na daljavo, prek povezave:

https://us05web.zoom.us/j/88078383094?pwd=QWpSaFNBSkVqa2xMTVEvQWVwNWVoUT09

(Meeting ID: 880 7838 3094, Passcode: 12345)

Pojdi na vsebino