V torek, 4. 7. 2023 ob 09:00 uri bo

NEJC OSOLNIK

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Obrabne lastnosti polimernih zobnikov
ang. Wear characteristics of polymer gears

Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

KSDŠ:
prof. dr. Marko Nagode – predsednik
izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO Slovenj Gradec)
prof. dr. Srečko Glodež (UM FS)
prof. dr. Ken Mao (School of Engineering, University of Warwick UK)
prof. dr. Mitjan Kalin – mentor kot pridružen član brez pravice ocenjevanja

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino