Čeprav se še vedno lahko uvrščamo nad povprečje OECD kar se tiče matematične in naravoslovne pismenosti, najnovejši podatki nakazujejo trend upadanja tako pri matematični kot tudi pri naravoslovni in bralni pismenosti. Dr. Klaudija Šterman Ivančič, raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, in tudi nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave PISA je nedavno v Odmevih povedala, »da imajo učenci in dijaki težave z doseganjem najvišjih ravni spretnosti, (…) pri matematiki pa z razumevanjem matematike in uporabo matematike v konkretnih življenjskih situacijah. Kot kaže, so to znanja, ki v našem izobraževalnem sistemu niso sistematično podprta, učitelji pa večkrat tudi poročajo, da za te vsebine enostavno zmanjkuje časa.« Nenazadnje se problematika izraža v pomanjkanju visoko izobraženega tehničnega kadra v gospodarstvu, ki preko lastne razvojno raziskovalne dejavnosti na trg lansira izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani se zaveda svoje družbene odgovornosti, zato smo se odločili aktivno pristopiti k opisani problematiki. V ta namen smo pred letom dni začeli s projektom priprave posnetkov, ki smo jih naslovili »Iz teorije v strojništvo«. Ti posnetki vsebujejo preproste razlage posameznih tematik srednješolske fizike:

  • Posnetki posamezni vsebinski sklop pričnejo z motivacijo iz prakse.
  • Jedro posnetkov je natančna predstavitev teoretičnega ozadja (glede na srednješolsko fiziko in terminologijo).
  • V sklepnem delu vsebino navežemo na znanstveno-raziskovalne in aplikativne raziskave na Fakulteti za strojništvo.

S projektom imamo še velike načrte in ga na tem dogodku prvič predstavljamo javnosti!

V ta namen v sredo, 17. januarja ob 14h na Fakulteti za strojništvo UL organiziramo okroglo mizo z naslovom »Kako srednješolske vsebine dodatno obogatiti z uporabno vrednostjo« z gosti:

  • dr. Mojca Štraus, strokovnjakinja za mednarodne raziskave v izobraževanju, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja v imenu ministra za vzgojo in izobraževanje
  • Duša Marjetič, vodja Sektorja za visoko šolstvo v imenu ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  • prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
  • mag. Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič
  • dr. Tanja Mohorič, direktorica Gospodarskega interesnega združenja dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil (GIZ ACS), Slovenski avtomobilski grozd
  • prof. dr. Mihael Sekavčnik, dekan UL Fakultete za strojništvo

Vljudno vabljeni!

Pojdi na vsebino