Ime in priimek: Petr Kurakin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program
Datum: 04.03.2024
Ura in prostor: 11:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Raziskava o predelavi in karakterizaciji ogljiko-polioksimetilenskih kompozitov
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Pojdi na vsebino