V ponedeljek, 21. 8. 2023 ob 13:00 uri bo kandidat

PRIMOŽ ŽIBRET

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Primarni etalonski sistem za merjenje mikro pretokov plina

ang. A primary standard system for measurements of gas micro flow rates

Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: doc. dr. Gregor Bobovnik

Komisija:
prof. dr. Iztok Golobič – predsednik
doc. dr. Drago Bračun
prof. dr. Aleš Hribernik (UM FS)
izr. prof. dr. Jože Kutin – mentor kot pridružen član
doc. dr. Gregor Bobovnik – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala v predavalnici III/3B na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino