Ime in priimek: Rene Furlan
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 24.08.2023
Ura in prostor: 13:30, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Projektno obvladovanje izgradnje stroja za sestavo odmične spone
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Pojdi na vsebino