V petek, 7. 7. 2023 ob 08:30 uri bo

RIDA AHMED

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

Preoblikovanje površine na mikrometrski in nanometrski skali z ultrakratkimi laserskimi bliski v MHz nizu

Surface modification at the micrometer and nanometer scales by MHz bursts of ultrashort laser pulses

Mentor: izr. prof. dr. Peter Gregorčič

Komisija:
prof. dr. Matija Jezeršek – predsednik
prof. dr. Damjana Drobne (UL BF)
Prof. Dr. habil. Bilal Gökce (University of Wuppertal, Nemčija)
izr. prof. dr. Peter Gregorčič – mentor kot pridružen član

 

Predstavitev bo v II/3A in na daljavo prek povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95141654750

 

Pojdi na vsebino