V torek, 16. 5. 2023, ob 10:00 uri bo kandidat

ROMAN SATOŠEK

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Določevanje napetosti tečenja ortotropnih materialov z vtiskovanjem kroglice za uporabo v procesih preoblikovanja

ang. Determination of the yield stress of orthotropic materials by ball indentation for the use in forming processes

Mentor:   izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Skip to content