Ime in priimek: Sebastjan Kolenc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.09.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv deleža recikliranega PVC materiala na lastnosti in karakteristike priključka urinskega katetra
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /

Skip to content