Ime in priimek: Staš Grah
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 10.01.2024
Ura in prostor: 10:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Analiza ublažitvenih ukrepov za varen prehod na uporabo digitalnih letalskih instrumentov
Mentor: viš. pred. dr. Igor Petrović
Somentor: /

Pojdi na vsebino