V sredo, 17. 5. 2023 ob 13:00 uri bo

TEJ ŽIŽAK

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Temperaturni odziv inovativnih ozelenjenih gradnikov pri realnih stanjih vplivnih parametrov

ang. The thermal response of innovative green building envelope under realistic conditions of influentaial parameters

Mentor: izr. prof. dr. Ciril Arkar

Komisija:
prof. dr. Andrej Kitanovski – predsednik
izr. prof. dr. Nataša Atanasova (UL FGG)
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
izr. prof. dr. Ciril Arkar – mentor kot pridružen član brez pravice ocenjevanja

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Skip to content