V petek, 10. 3. 2023 ob 12:00 uri bo kandidat

TIBOR BARŠI PALMIĆ

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Dinamični dielektrični aktuator 3D, natisnjen z ekstruzijo termoplastičnega materiala

ang. Dynamic dielectric actuator 3D printed with thermoplastic material extrusion

Mentor: prof. dr. Janko Slavič

Komisija:
prof. dr. Miha Boltežar – predsednik
doc. dr. Lidija Slemenik Perše
prof. dr. Matej Vesenjak (UM FS)
prof. dr. Janko Slavič – mentor kot pridružen član

 

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

Pojdi na vsebino