Ime in priimek: Tilen Justin
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 22.06.2023
Ura in prostor: 10:00, IV/3A
Spletna povezava:
Naslov: Implementacija nabavnih in proizvodnih nalogov s podporo računalniškega načrtovanja izdelkov in upravljanja podatkov podjetja
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar

 

Pojdi na vsebino