Ime in priimek: Tine Bogataj
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 08:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: ANALIZA VPLIVA OBDELOVALNIH STRATEGIJ NA KAKOVOST ORODIJ ZA BRIZGANJE GUME
Mentor: prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič

Pojdi na vsebino