Ime in priimek: Veronika Bordon
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 20.06.2024
Ura in prostor: 08:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Odnos slovenskih poklicnih pilotov do duševnega zdravja in z njim povezane podpore
Mentor: prof. dr. Vito Starc
Somentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Pojdi na vsebino