dne 28.09.2007

Fakulteta za strojništvo – Leskovarjeva soba

V petek, 28.09.2007 ob 8.00 uri bodo zagovarjali diplomske naloge univerzitetnega študija:

Čopič Pucihar Klen,
Mentor: izr.prof.dr. Peter Butala,
Tema: Krmiljenje sistema geografsko porazdeljenih kolesarnic.

Espanol Vilanova Xavier,
Mentor: prof.dr. Ferdinand Trenc,
Somentor: doc.dr. Tomaž Katrašnik,
Tema: Vpliv hlajenja zbiralnika izpušnih plinov na značilnosti in emisijo ladijskega tlačno polnjenega dizelskega motorja,
Title: Influence of the exhaust manifold cooling on performance and emission of a turbocharged marine diesel engine.

Strle Gašper,
Mentor: prof.dr. Ferdinand Trenc,
Somentor: doc.dr. Frančišek Bizjan,
Tema: Primerjava značilnosti miniaturnih tlačnih zaznaval za meritve procesov v motorjih z notranjim zgorevanjem.

Trkov Mitja,
Mentor: prof.dr. Boris Štok,
Tema: Mehanska analiza pomične kobilice jadrnice.

Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.

Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.

Pojdi na vsebino