O B V E S T I L O

V sredo, 13. 9. 2023 ob 16.00 uri bo

ŽAN BOČEK

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Priprava emulzij z uporabo kavitacije

Mentor:       prof. dr. Matevž Dular
Somentor:   izr. prof. Aleš Ručigaj (UL, FKKT)

Komisija:
izr. prof. dr. Jurij Prezelj
doc. dr. Martin Petkovšek
doc. dr. Miha Grilc (KI)
prof. dr. Matevž Dular
izr. prof. Aleš Ručigaj (UL, FKKT)

Zagovor bo na daljavo na spletnem naslovu: https://uni-lj-si.zoom.us/j/9895653118

Pojdi na vsebino