Ime in priimek: Žan Pušavec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Simulacija toka materiala v razširjenem proizvodnem sistemu
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec

Pojdi na vsebino