Ime in priimek: Žiga Kreuzer
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv koncentracije oksidanta na katodi na delovanje nizkotemperaturne gorivne celice
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Mori
Somentor: /

Pojdi na vsebino