Akademski zbor

Akademski zbor Fakultete za strojništvo sestavljajo vsi učitelji, znanstveni delavci in sodelavci.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli študentski svet FS.

 

Predsednik akademskega zbora: prof. dr. Jernej Klemenc

Namestnik predsednika akademskega zbora: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
 

Elektronski naslov: akademski.zbor@fs.uni-lj.si