Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je uradni predstavnik vseh študentov UL FS in edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami. Predstavniki Študentskega sveta UL FS sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo naloge, ki so določene s Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili o organizaciji in delovanju UL FS ter drugimi akti. Študentski svet pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete.

Naloge študentskega sveta obsegajo oblikovanje mnenj o pedagoškem delu pedagoških delavcev v postopku izvolitve v naziv, imenovanje študentskih predstavnikov v organih in komisijah UL FS, sodelovanje v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani in organih UL, sofinanciranje aktivnosti študentov, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom fakultete, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, sodelovanje v delovnih telesih fakultete itd. Študentski svet razrešuje probleme, ki se tekom leta pojavijo v posameznih letnikih in je organ, na katerega se lahko študenti FS vedno zanesejo.

Vodstvo

 • Matija Špegel, predsednik
 • Leja Udovč, podpredsednica
 • Mihael Blatnik, namestnik predsednika
 • Matevž Cimermančič, namestnik podpredsednice

Svetniki

 • Maks Andrin
 • Vid Benčina
 • Mihael Blatnik
 • Matevž Cimermančič
 • Matej Drobnič
 • Lovro Drofenik
 • Aljaž Kirar
 • Urška Mlakar
 • Špela Polak
 • Matija Špegel
 • Marko Tacer
 • Leja Udovč
 • Filip Umer
 • Jakob Zaman

Dokumenti

Naslov

e-pošta studentski.svet@fs.uni-lj.si
Facebook https://www.facebook.com/ssulfs
št. sobe 802A
uradne ure vsaka prva sreda v mesecu, 10.00-11.00

Študentski svet UL FS
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana

Pojdi na vsebino