Študentski svet

Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je uradni predstavnik vseh študentov UL FS in edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami. Predstavniki Študentskega sveta UL FS sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo naloge, ki so določene s Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili o organizaciji in delovanju UL FS ter drugimi akti. Študentski svet pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete.

Naloge študentskega sveta obsegajo oblikovanje mnenj o pedagoškem delu pedagoških delavcev v postopku izvolitve v naziv, imenovanje študentskih predstavnikov v organih in komisijah UL FS, sodelovanje v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani in organih UL, sofinanciranje aktivnosti študentov, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom fakultete, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, sodelovanje v delovnih telesih fakultete itd. Študentski svet razrešuje probleme, ki se tekom leta pojavijo v posameznih letnikih in je organ, na katerega se lahko študenti FS vedno zanesejo.

Vodstvo

Žan Pirc, predsednik

Špela Šmid, podpredsednica

Jošt Vadnjal, namestnik predsednika

Urška Mlakar, namestnica podpredsednice

 

Svetniki

Jaka Dolinar, Matej Drobnič, Martin Kocjančič, Nejc Koželj, Ana Preskar, Žiga Rosec, Matija Špegel, Bor Šturm, Marko Tacer, Matic Vrečko, Ana Zakšek

 

e-pošta:              studentski.svet@fs.uni-lj.si

Facebook:          https://www.facebook.com/studentskisvetfs/

št. sobe:              802A

 

uradne ure:        vsaka prva sreda v mesecu, 10.00-11.00

 

naslov:   Študentski svet UL FS

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6

1000 Ljubljana