Študentski svet

Študentski svet je organ študentov Fakultete za strojništvo.
Študentski svet članice razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.

Facebook stran ŠSFS: https://www.facebook.com/studentskisvetfs/

Predsednik Študentskega sveta FS
Žan Pirc

Podpredsednica Študentskega sveta FS
Špela Šmid

Namestnik predsednika Študentskega sveta FS
Jošt Vadnjal

Namestnica podpredsednice Študentskega sveta FS Urška Mlakar

Kontakt: