Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju, FS UL) pri svojem delovanju in obdelavi osebnih podatkov (katerih vodenje in obdelavo predpisuje veljavna zakonodaja na področju visokega šolstva) skrbi za zagotavljanje ustreznih standardov in meril varovanja osebnih podatkov, skladnimi z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07,v nadaljevanju ZVOP-1), Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju, GDPR) ter Pravilnika o varnosti obdelavi osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.

FS UL zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi določb Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12) in druge zakonodaje, ki ureja delovanje visokošolskih zavodov. Pri obdelavi osebnih podatkov, ki nimajo zakonske podlage v pristojni visokošolski in delovnopravni zakonodaji, lahko FS UL zbira in obdeluje osebne podatke zgolj na podlagi soglasij posameznikov.

Pri obdelavi osebnih podatkov FS UL skrbi za upoštevanje visokih standardov posameznikove zasebnosti, transparentnosti in informacijske varnosti. Z namenom zagotavljanja skladnosti obdelave osebnih podatkov z obstoječo zakonodajo je FS UL imenovala kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov na FS UL (kontakt: dpo@fs.uni-lj.si).

Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki jih obdeluje in vodi FS UL je objavljen na spletni strani fakultete, pri čemer je v evidenci pojasnjeno katere osebne podatke FS UL zbira in obdeluje, katera je pravna podlaga in namen obdelave, notranje organizacijske enote, odgovorne osebe ter zunanje uporabnike, ki uporabljajo te podatke, rok hranjena podatkov ter podatek o morebitnem iznosu osebnih podatkov v tretje države.

Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti FS UL so sledeče: preverjanje kateri podatki se obdelujejo, pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, popravljanje obdelovanih osebnih podatkov, brisanje tistih osebnih podatkov katere EF UL obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika, prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Za uveljavljanje teh pravic zadostuje podaja zahteve preko e-poštnega sporočila na naslov: dpo@fs.uni-lj.si . Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe FS UL.

Pojdi na vsebino