SRD - EITM_EU_HUB_CoFund_RGB_Land_Full colour.png

Kaj delamo

EIT Manufacturing je inovacijski ekosistem, katerega poslanstvo je združiti evropske proizvodne akterje, da bi evropskim izdelkom, procesom, in storitvam dodali edinstveno vrednost, ter spodbujali globalno konkurenčno in trajnostno proizvodnjo. Več si lahko preberete tukaj O nas.

Zbiramo predloge za dejavnosti na področju izobraževanja, inovacij in ustvarjanja podjetij, mi pa bomo skupaj s partnerji vlagali in tako dosegli ekonomsko vrednost in družbeni vpliv.

Kdo lahko sodeluje

Vabimo organizacije, ki trenutno niso članice našega združenja, da sodelujejo v našem Razpisu za zbiranje predlogov. Za več informacij o tem, kako se pridružiti, prenesite Smernice za Razpis za zbiranje predlogov 2022.

Organizacije, ki nameravajo sodelovati v razpisu, morajo izpolnjevati naslednja merila:

 • biti sposobne izboljšati stanje evropske predelovalne industrije in kompetence
 • biti upravičene do financiranja EU v skladu s pravili Obzorje Evropa, npr. vključeni v Evropo ali pridružene države

(Mikro MSP in posamezniki niso upravičeni)

Kako se pridružiti

Če želite izraziti zanimanje za sodelovanje, izpolnite ta obrazec. Prosili vas bomo za ključne informacijam o vaši organizaciji, vključno s splošnimi kompetencami na področju proizvodnje in posebnim zanimanjem za ta razpis.

Opomba: V skladu z našim statutom mora biti glavni partner dejavnosti obstoječi član EIT Manufacturing. To pomeni, da boste morali postati del skupine za predloge, vključno z vsaj enim obstoječim članom EIT Manufacturing. Z našimi člani lahko stopite v stik prek predstavnika, ki je naveden na našem seznamu trenutnih partnerjev. Poleg tega bodo podatki, ki ste jih navedli na obrazcu, objavljeni za naše obstoječe partnerje, ki nato lahko stopijo v stik z vami.

Če bo predlog, s katerim sodelujete, izbran za izvedbo leta 2022, boste morali postati član skupnosti EIT Manufacturing kot »Activity Partner«, to je »dejavnostni partner«. To pomeni plačilo članarine v višini 10.000 EUR iz sredstev EIT Manufacturing. Po letu 2022 se lahko prijavite za stalno članstvo.

Ključni datumi

 • Predprijave: se odprejo 1. marca 2021 – zaključijo 22. marca 2021, 23:59 po SEPČ
 • Glavni razpis: se odpre 25. marca 2021 – zaključi 7. maja 2021, 23:59 po SEPČ
 • Razglasitev odločitve o sprejemu predlogov: 2. julij 2021
 • Dokončane revizije predloga: 23. julij 2021
 • Začetek sprejetih dejavnosti: 1. januar 2022

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • EIT Manufacturing Hub je vozlišče EIT mreže organizacij in inovacij na področju proizvodnje, podprto s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT) in Evropske Unije (Horizon Europe).
 • Cilj mreže EIT Manufacturing je združevanje evropskih proizvajalcev v inovacijskih ekosistemih, ki evropskim izdelkom, postopkom in storitvam dodajo edinstveno vrednost in navdihujejo za ustvarjanje globalno konkurenčne in trajnostne proizvodnje.
 • EIT tako združuje tri stebre: izobraževanje, inovacije, industrializacijo
 • V Sloveniji ima EIT Manufacturing hub sedež na Univerzi v Ljubljani, dejavnosti EIT Manufacturing Hub pa vodi njena članica – Fakulteta za strojništvo
 • Osrednji cilji in naloge so:
  • ustvariti enotno predstavitev EIT Manufacturing v državah EIT regionalne inovacijske sheme RIS – vzhodna EU regija
  • povečati vključenost in sodelovanje lokalnih partnerjev ter pridobivanje novih članov
  • podpirati lokalne inovatorje in MSP
  • dvigniti ozaveščenost in pridobiti podporo lokalnih/nacionalnih organov
  • razširjanje dejavnosti med poslovno / industrijsko in akademsko sfero (fakultete in študenti)
  • izvajanje prenosa strokovnega znanja in izkušenj za lažji razvoj podjetij/inovatorjev (zagonska podjetja, digitalizacija, širitve, itd.)
 • Kontaktna oseba za EIT Manufacturing Hub Slovenija je: dr. Franci Pušavec, Fakulteta za Strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, tel: (01) 4771 438, email: franci.pusavec@fs.uni-lj.si
 • Za prejemanje novic prosim spremljajte objave na tej strani oz. preko Twitter profila.

Novice

Cilj pobude je vzpostaviti mednarodni spletni promocijski in komercialni kanal za vse evropske učne delavnice z vzpostavitvijo proizvodne tržnice EIT, na kateri bo predstavljena ponudba vseh programov usposabljanja in dejavnosti učnih delavnic.

Tržnica bo zagotovila lažji mednarodni dostop do fizičnih sredstev in digitalnih učnih vsebin, pri čemer je bila mišljena tudi integracija z digitalno učno platformo EIT Manufacturing Skills.move. S to pobudo bodo učne tovarne lahko povečale svojo mednarodno prepoznavnost in pridobile sredstva EITM v višini do 9.000 evrov.

Razpisna dokumentacija je na voljo na uradni strani razpisa

– Se želite pridružiti naši mreži učnih tovarn? Vašo prijavo oddate prek spleta

Rok za oddajo prijav je 15. avgust 2022. Za vsa dodatna vprašanja ali težave se lahko obrnete na Silvijo MOZZI (silvia.mozzi@eitmanufacturing.eu) ali Mario Fernando MIER VARGAS (mariafernanda.miervargas@eitmanufacturing.eu)

Razpisna dokumentacija

Namen tekmovanja BoostUp! 2022 je prepoznati in podpreti obetavna zagonska podjetja, ki se osredotočajo na širjenje svojih rešitev za reševanje najbolj perečih proizvodnih izzivov današnjega časa.

Poleg tekmovanja se na dogodkih BoostUp! zbirajo vlagatelji, oblikovalci politik, zagonska podjetja, korporacije in ključni industrijski akterji, da bi razpravljali o nekaterih najbolj aktualnih vprašanjih na področju proizvodnje.

Kdo se lahko prijavi? Zagonska podjetja ali velika podjetja s sedežem v EU ali državi, pridruženi programu Obzorje Evropa, z rešitvijo TRL 7+, ki spada med vodilne projekte EIT Manufacturing in ki so med 31. 7. 21 in 31. 7. 22 končala pilotni projekt ali dokaz koncepta s proizvodnim podjetjem.

Za vas je na voljo 20 tisoč evrov za nadaljnjo rast, predstavitve vodilnim evropskim podjetjem in vlagateljem ter povabilo na tekmovanje v predstavitvi: BoostUp! v Atenah 7. oktobra 2022.

Rok za prijavo: 31. julij 2022

Podrobna merila glede upravičenosti

Namen razpisa je doseči podporo in izpostaviti najboljše inovatorke (tj. strokovnjakinje, inženirke, raziskovalke, podjetnice), ki imajo vodilno vlogo pri razvoju rešitev/prijav, ki obravnavajo izzive, povezane s proizvodnjo, z močnim finančnim, okoljskim ali družbenim učinkom v državah upravičenkah EIT RIS. V prvem krogu prijav bo predhodno izbranih 30 prijaviteljev, ki bodo deležni spletnega usposabljanja za predstavitev. V drugem krogu prijav bo šest najbolje ocenjenih prijaviteljev povabljenih na veliko zaključno podelitev nagrad, na kateri bodo trije zmagovalci prejeli publiciteto in nagrade v višini 10.000 EUR, 7.500 EUR in 5.000 EUR.

Vloge, predložene podjetju EIT Manufacturing na razpis LEADERS, se obravnavajo zaupno. Vsi, ki med postopkom pregleda vlog pridejo v stik z njimi, so zavezani k pogodbam o zaupnosti.

Rok za oddajo: 1. julij 2022 – 23:00 (CET)

Več informacij: megi.witerna-plaku@eitmanufacturing.eu

Prijava na razpis

 

Ustvarjalna skupnost, napredno znanje, edinstven program, strokovni trenerji in mentorji, to je EIT Jumpstarter. S prispevkom najboljših strokovnjakov v svojem razredu, ustvarjalno skupnostjo, edinstvenim znanjem in izkušnjami je naš cilj podpreti nosilce idej, da svoje zamisli spremenijo v posel. Inovatorjem in podjetnikom pomagamo zgraditi izvedljiv poslovni model okoli njihove inovativne ideje o izdelku ali storitvi, jo potrditi in če se izkaže, da je njihova poslovna ideja trajnostna, jih spodbudimo k registraciji podjetja.

Natečaj organizirajo EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing in EIT Urban Mobility. Gre za šest skupnosti znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Kot partnerji združujejo podjetja, raziskovalne centre in univerze ter ustvarjajo ugodno okolje za razcvet ustvarjalnih misli in inovacij. EIT je dragocen in verodostojen partner za uresničitev vaše poslovne zamisli.

Diplomanti programa imajo spretnosti in znanje za zagon podjetja, kot del skupnosti diplomantov pa so deležni nadaljnje podpore in namenskega svetovanja skupnosti EIT v zvezi z naslednjo fazo poti zagona podjetja. Ekipam predstavimo partnerje, tvegane vlagatelje, regulativne organe in podjetja, ki lahko proizvajajo njihove izdelke, prvega kupca ali testno mesto. Spoznajo glavna inovacijska središča v Evropi, kar je pomembno, ko želijo vstopiti na tuje trge.

V okviru programa smo od leta 2017 usposobili več kot zagonskih ekip, zanimanje za naše tekmovanje pa narašča. Leta 2019 je EIT Jumpstarter prejel nagrado za najboljšo pobudo za usposabljanje združenj na natečaju European Association Awards

Ali je to zame?

Ste del znanstvene projektne skupine, inovator, znanstvenik, doktorski ali magistrski študent z zamislijo o izdelku ali storitvi, ki bi zamajala obstoječe trge v zdravstvu, agroživilstvu, sektorju surovin, energetiki, urbani mobilnosti ali proizvodnji? Želite svojo idejo iz laboratorija prenesti na trg? Potem je EIT Jumpstarter idealen za vas.

Kaj se boste naučili?

V osemmesečnih programih boste poiskali in potrdili najboljši poslovni model za svojo inovativno idejo. Tečaji temeljijo na metodologiji vitkih zagonskih podjetij iz Silicijeve doline, prevedeni v evropsko okolje. Naučili se boste: kako izpopolniti svoj posel, tržno segmentacijo, predlog vrednosti za stranke, tržno segmentacijo, finance, osnove naložb, pravne osnove

Med programom boste prejeli podporo pri potovanju in nastanitvi, najboljše ekipe v vsaki kategoriji pa bodo imele priložnost osvojiti denarno nagrado v višini 10.000 EUR.

Zakaj je edinstvena?

EIT Jumpstarter je zelo selektiven in konkurenčen program; sodelovanje v njem odpira vrata na evropske trge in najboljše ekipe povezuje z velikimi industrijskimi partnerji šestih skupnosti EIT, kot so med drugim GE Healthcare, Siemens, Philips, Roche, Bosch, Nestlé, Pepsico in Maspex.

Odkrijte več: https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/

Prijave je mogoče oddati do 10. aprila 2022 prek spletne povezave: https://apply.eitjumpstarter.eu/?utm_source=online&utm_medium=banner&utm_campaign=application&utm_term=manufacturing

Več informacij: Verónica Rodríguez García – EIT Manufacturing, veronica.rodriguez@eitmanufacturing.eu

Odkrijte več

ETV je orodje, namenjeno pomoči inovativnim okoljskim tehnologijam pri dostopu do trga. Gre za prostovoljno preverjanje funkcionalne in okoljske učinkovitosti tehnologije s strani usposobljenih tretjih oseb s preskusi nadzorovane kakovosti. Končni izdelek je izjava o preverjanju ETV, ki je objavljena na spletni strani ETV in se uporablja v odnosih med podjetji. To lastnikom tehnologije omogoča, da dokumentirajo zanesljivost svojih trditev in se razlikujejo od konkurentov, kupcem tehnologije pa pomaga prepoznati inovacije, ki ustrezajo njihovim potrebam.

Spletni seminar, na katerem bodo opredeljeni glavni vidiki razpisa in zahteve ETV, bo organiziran 29. aprila od 11.00 do 12.00. Spletni seminar bo vključeval predstavitev skupnosti EIT za krožno gospodarstvo in opis razpisa, podrobno predstavitev glavnih zahtev ETV in sekretariata ETV, čemur bo sledila možnost postavljanja vprašanj. Za prijavo kliknite tukaj: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o0gQWQyrTJiT2Asn2wk8wg

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo vsi partnerji in zagonska podjetja sodelujočih skupnosti EIT za krožno gospodarstvo (EIT RawMaterials, EIT Climate KIC, EIT Food, EIT Manufacturing in EIT UrbanMobility) s tehnologijo, vključeno v katero koli od opredeljenih področij:

čiščenje in spremljanje vode (npr. spremljanje kakovosti vode, čiščenje pitne in odpadne vode)

materiali, odpadki in viri (npr. ločevanje in sortiranje trdnih odpadkov, recikliranje materialov, izdelki in kemikalije ob koncu življenjske dobe, izdelki na osnovi biomase)

energetika (npr. obnovljivi viri energije, energija, pridobljena iz odpadkov, energetska učinkovitost)

Prijave so odprte do 31. maja. Za več podrobnosti so priloženi besedilo razpisa in prijavni obrazci ali pa obiščite  spletno stran: https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/calls/eit-circular-economy-community-launches-the-environmental-technology-verification-etv-support-call/

Prijava

EIT je pravkar objavil razpis za zagonska(start-up) podjetja, hitrorastoča (scale-up)podjetja in MSP z inovativno rešitvijo za boljše upravljanje z vodo v predelovalni industriji. Izbranih bo 40 prijav, ki bodo sodelovale v programu InnoWise Scale, ki vključuje tržno usmerjeno usposabljanje, 3-mesečno mentorsko obdobje, privlačne denarne nagrade za povečanje obsega poslovanja in možnost izvedbe demonstracijskega mesta z enim od nosilcev problema ob koncu obdobja.  Prijave so odprte do 26. aprila do 23.59 po srednjeevropskem času: https://www.f6s.com/water-scarcity-programme-2022/apply.

Več informacij

Ker povpraševanje po “učenju z delom” hitro narašča, je ekipa EIT Manufacturing Education pravkar začela svoj prvi natečaj Učnih tovarn s poudarkom na zeleni proizvodnji. Natečaj je namenjen podjetjem, univerzam ter centrom za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) v okviru dveh ločenih razpisov:

Razpis za podjetja se na eni strani osredotoča na opredelitev petih industrijskih izzivov v okviru teme natečaja. Če je njihov izziv izbran, lahko podjetja prejmejo sredstva v višini 15 000 EUR.

– Po drugi strani so univerze in šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje pozvane, da izrazijo svoj interes in imenujejo do dve ekipi z največ petimi študenti, ki bodo pozneje obravnavali izbrane izzive na področju zelene proizvodnje. Za priznanje najboljšim ekipam, ki rešujejo izzive, je na voljo nagradni sklad v višini 9 000 EUR.

Sodelujoča podjetja bodo imela koristi od rešitev in zamisli, ki bodo nastale v okviru tekmovanja in bodo pomagale rešiti njihove izzive ter narediti njihovo proizvodnjo okolju prijaznejšo. Univerze in šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje bodo imele priložnost, da svojim študentom ponudijo pobudo za preverjanje njihovih kompetenc z uporabo pri resničnih industrijskih problemih in izzivih ter tako izboljšajo njihovo pripravo na prihodnje delo.

Prihodnje talente je treba opremiti z znanji in spretnostmi, potrebnimi za obvladovanje vse večjih in spreminjajočih se industrijskih zahtev. Tu se pojavi koncept učnih tovarn; ekipe študentov v učnem okolju rešujejo resnične industrijske izzive.

Vas zanima ta priložnost? Preverite več podrobnosti na naši spletni strani in se prijavite zdaj!

– Razpis za podjetja: Rok 30. marec 2022 ob 12:00 po srednjeevropskem času – spletni prijavni obrazec.

– Razpis za univerze/šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje: Rok za prijavo: 6. april 2022 do 12:00 po srednjeevropskem času – spletni prijavni obrazec.

Imate vprašanja? Pripombe? Pišite nam na tfcompetition@eitmanufacturing.eu.

Ta razpis zbira predloge za dejavnosti na področjih inovacij, izobraževanja, regionalne inovacijske sheme (RIS). Teme razpisa so avtomatizacija za tovarne, osredotočene na človeka; sodelujoči roboti in rešitve za prilagodljivo proizvodnjo; pametne tehnologije za krožno in zeleno proizvodnjo; umetna inteligenca in digitalni dvojčki za proizvodne sisteme. Kriteriji za upravičenost projektnih predlogov: izbor teme razpisa (predlog mora prispevati k vsaj eni od tem razpisa EIT Manufacturing 2023), sestava partnerstva (vsaj 50 % udeležencev mora biti partnerjev EIT Manufacturing – članov, LTP, partnerjev dejavnosti, pogodbenih mladih podjetij do datuma zaključka razpisa, tj. 29. aprila 2022), upravičeni udeleženci (iz držav članic EU ali pridružene države programa Obzorje Evropa), sestava konzorcija (partnerji morajo biti iz vsaj dveh CLC); trajanje projekta predloga (predlog traja 1 ali 2 leti). Razpis bo izveden v dveh fazah: 1. faza predložitve (rok 23:59 po srednjeevropskem času, 11. marec 2022) in 2. faza predložitve (rok 23:59 po srednjeevropskem času, 29. april 2022). Izbrani projekti se bodo začeli izvajati januarja 2023.

Razpis za zbiranje predlogov EIT Manufacturing za leto 2023

Okvir Doktorske šole in nova programa Innovation & Entrepreneurship (I&E) za doktorske študente in proizvodne strokovnjake, ki jih zanima razvoj novega izdelka/storitve in poslovne ideje. Prijave na programe I&E se bodo odprle 15. februarja in bodo trajale en mesec do 15. marca, nanje pa se lahko prijavijo zunanji študenti doktorske šole.
Povezavi do dogodkov:
15. februar: https://www.eventbrite.com/e/262591326727
28. februar: https://www.eventbrite.com/e/262616461907
Več informacij v letakih (v angleškem jeziku): Informativni dan, doktorska šola, Pot ozaveščanja in usmerjanja: kako ustvariti idejo; Pot ozaveščanja in usmerjanja: Kako potrditi in zagnati idejo; Sklop za ustanavljanje podjetij: kako ustvariti idejo; Sklop za ustanavljanje podjetij: Kako potrditi in zagnati idejo.

Imate idejo ali rešitev, ki bi jo želeli predlagati in za katero menite, da bi ustrezala razpisu za zbiranje predlogov 2023? Sodelujte v naši novi platformi za družbene inovacije AGORA in nadaljujte z razpravo v posebnem področju “Razpis za zbiranje predlogov 2023”. Štiri idejne seje za predstavitev tematike razpisa: V januarju in februarju bodo potekale štiri ideološke seje – po ena seja za vsako temo. Če se želite vključiti v razpravo, se morate najprej registrirati na AGORI, naši platformi za odprte inovacije. Na portalu AGORA lahko zaprosite za vključitev v novo sfero Razpis 2023, ki bo osrednje vozlišče za posodobitve postopka in vabila na dogodke.

    19. januar 2022: “Umetna inteligenca in digitalni dvojčki za proizvodne sisteme”

    25. januar 2022: “Pametne tehnologije za krožno in zeleno proizvodnjo”

    27. januar 2022: “Sodelujoči roboti in rešitve za prilagodljivo proizvodnjo”

    01. februar 2022: “Avtomatizacija za tovarne, ki so osredotočene na človeka”

Idejnim srečanjem bo sledil virtualni dogodek MatchMaking Event (MME), ki bo potekal 8. in 9. februarja 2022. Več informacij in podrobne smernice o razpisu za zbiranje predlogov za leto 2023 bodo objavljene na spletišču pozneje v februarju.Štiri tematike razpisa so bile določene v postopku posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Več kot 250+ aktivnih udeležencev se je pridružilo posvetovalnemu procesu Shapeit na platformi AGORA, odprti inovacijski platformi, ustvarjeni za povezovanje evropske predelovalne industrije.

Razpis

16.12.2021 (EIT sporočilo za javnost – v angleškem jeziku)

Objavljeno: 29.11.2021: EIT Manufacturing Summit 2021: Kakšna bo prihodnost dela v proizvodnji?  Katera nova znanja in spretnosti bo proizvodni sektor potreboval za uspeh v prihodnosti in kako lahko premostimo obstoječo vrzel v znanju in spretnostih?   Kako lahko ustvarimo bolj raznoliko delovno silo in poskrbimo, da bodo zaposleni opremljeni z veščinami, ki so potrebne v industriji? @EIT Manufacturing bo na ta vprašanja odgovoril na svojem letnem vrhu 2021, ki bo potekal od 30. 11. do 2. 12. Na virtualnih stojnicah se boste lahko seznanili z najboljšimi projekti za leto 2021 iz vseh stebrov in spoznali vodje projektov. Na vrhu EIT Manufacturing bo potekal tudi veliki finale tekmovanja LEADERS.  Pridružite se dogodku in z mednarodnimi strokovnjaki razpravljajte o tem, kako lahko oblikujemo evropsko proizvodno industrijo v prihodnosti! Prijavite se brezplačno tu: https://hopin.com/events/eit-manufacturing-summit-2021.

To bo spletni interaktivni, neformalni dogodek, na katerem bodo udeleženci imeli priložnost spoznati delo EIT in njegovih skupnosti znanja in inovacij (SZI) v inovacijskem ekosistemu, se seznaniti z dejavnostmi na Zahodnem Balkanu ter raziskati morebitna področja sodelovanja z EIT in SZI. Posamezniki in organizacije z vseh strani trikotnika znanja (podjetja, raziskave, izobraževanje in civilna družba) so vabljeni, da se pridružijo dogodku in aktivno sodelujejo v razpravah. Prijava – povezava Stran dogodka – povezava.

Razpis EIT Community Booster za zagon ali razširitev v naslednjih dveh mesecih. EIT Community booster kot del novega evropskega Bauhausa združuje najboljše programe za rast podjetij, ki jih ponujajo EIT Manufacturing, EIT Digital, EIT Climate, EIT Food in EIT Urban Mobility. Dvajset najboljših podjetij bo prejelo podporne storitve za pospeševanje v skupni vrednosti 1 milijon evrov. Prijave so odprte do 17. decembra do 23.59 (po srednjeevropskem času). Vse podrobnosti: https://eitmanufacturing.eu/eit-community-booster/.

prijave odprte do 12. novembra: odprte so prijave na Talent’s_ON e.DO_Cube Hackathon, ki ga organizirata COMAU in POLIMI. V prilogi si oglejte letak in list z izzivi. Hackkthon bo potekal 25. in 26. novembra 2021 prek spleta, učenci pa se morajo do 12. novembra prijaviti tukaj: https://apply.eitmanufacturing.eu/courses/course/26. Na voljo je 100 mest za skupno 20 ekip (po 3-5 študentov). Za udeležbo ni zahtevano predhodno programiranje. Na hackathonu lahko sodelujejo študenti BACHELOR, da bi promovirali program in pritegnili nove študente za naslednje prijavno okno za magistrski program EITM, ki bo odprto med 1. novembrom 2021 in 1. marcem 2022. Prijavnine: Brezplačna udeležba za študente magistrskega študija EITM in ŽENSKE; 25 € za študente partnerjev EITM (fokus predvsem na magistrskih študentih); 15 € za študente iz držav RIS (kamor spade tudi Slovenija), AFRIKE, JUŽNE IN JUGOVzhodne Azije, LATAM; 50 € za druge – splošna prijavnina.

Imate inovativno rešitev za enega od naših proizvodnih izzivov?  Pridružite se četrti izdaji pospeševalnika gazela – prijave so odprte do 29. oktobra! Več informacij in navodila za prijavo najdete tukaj. Pospeševalnik gazel bo potekal od sredine novembra do konca leta.  Cilj programa je podpreti tehnološka zagonska podjetja, scaleup podjetja ter mala in srednje velika podjetja s pospeševanjem njihovega mednarodnega poslovanja, inovacij in finančnih zmogljivosti.  Od svojega začetka leta 2020 je prejel skupno 75 prijav obetavnih podjetnikov, ki so se osredotočili na štiri izbrane industrijske izzive: analitiko in umetno inteligenco, internet stvari, simulacije in razširjeno/virtualno resničnost ter proizvodne aplikacije. Program se bo začel sredi novembra s štirimi virtualnimi dnevi Community Booster Camp, ki bodo vključevali usposabljanje o dostopu do trga ter seje za povratne informacije o vaši predstavitvi.  Konec novembra bo pospeševalnik Gazelle Accelerator gostil dan predstavitve, po katerem bodo izbrana nekatera zagonska podjetja predstavljena pred vlagatelji. MSP in zagonska podjetja bodo sodelovala v programu nadaljnjega spremljanja pospeševanja, ki je sestavljen iz šestih ukrepov: informiranje, podpora, ustvarjanje novih vrednostnih verig, B2B, financiranje in spremljanje. O programu Pospeševalnik gazel je nastal zaradi potrebe po podpori evropskih tehnoloških podjetij z velikim potencialom rasti, katerih širitev lahko ovirata industrijska razdrobljenost in pomanjkanje prepoznavnosti na evropskem trgu.  Cilj programa je oprema obstoječih tehnoloških podjetij (zlasti zagonska podjetja in MSP) z mrežo in podporo, ki jo bodo potrebovala za širitev in postati prihodnje evropske gazele. Ekipo programa sestavljajo industrijski, raziskovalni in akademski partnerji. Poleg tega se vključuje dopolnilno strokovno znanje, da bi s tem ambicioznim podpornim programom nadgradili in pospešili obetavna zagonska podjetja ter MSP.

Spletna delavnica, organizirana za strokovnjake iz industrije, mala in srednje velika podjetja, zagonska podjetja, univerzitetne študente ali svetovalce itd., ki iščejo rešitve za varčevanje z vodo in želijo izvedeti več o upravljanju z vodo in pomanjkanju vode. Delavnice bodo potekale v angleščini s simultanim prevajanjem v španščino, italijanščino in grščino. Udeležba na teh tehničnih seminarjih bo brezplačna. Udeleženci bodo prejeli potrdila brez dodatnih stroškov, če bodo po delavnici/delavnicah opravili kratek spletni test iz vsaj dveh srečanj. Prijave so odprte do 25. oktobra do 23.59 (po srednjeevropskem času) ali do zapolnitve prostih mest (150 prijav). Več:  The Water Academies 2021.

Začetek projekta testnih poligonov za celovito digitalizirano proizvodnjo je namenjen boljši dostopnosti digitalnih rešitev. Gre za t. i. Cross-Knowledge Innovation Community (Cross-KIC) projekt z imenom “end-to-end digitalised production testbeds”, ki ga vodi EIT Manufacturing ter vključuje EIT RawMaterials in EIT Digital. Cilji: oceniti trenutno stanje digitalizacije v sektorju surovin na področju e-pogonov, opredeliti področja z visokim potencialom za izboljšave, ki jih poganja digitalizacija, in izpeljati primerne primere uporabe. Razvoj in izvajanje testnih poligonov za digitalizacijo bosta tako obravnavala najbolj pereče izzive industrije na področju proizvodnje in predelave v naslednjih osrednjih točkah: – Izboljšanje zasnove delov za recikliranje, ponovno uporabo in podaljšano življenjsko dobo. – Povečanje stopnje recikliranja kritičnih materialov iz izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba (EOL). – Izboljšanje dobavne verige za EOL izdelke. Javni razpis za zbiranje predlogov Projekt na testnih območjih se je začel že leta 2020. Rezultat projekta je bila doslej obsežna študija, ki ocenjuje zrelost digitalizacije in uporabe umetne inteligence v živilski in predelovalni industriji. V okviru projekta so bili v tesnem sodelovanju s 15 partnerji razviti tudi strateški cilji, primeri uporabe in koncepti za digitalizirana testna okolja, ki se trenutno izvajajo po različnih evropskih državah za živilski sektor, ki se spopada z odpadki in izgubami hrane med proizvodnimi procesi. Na podlagi tega predhodnega dela skupnosti znanja in inovacij (SZI) zdaj objavljajo javni razpis, da bi podprle upravičene konzorcije pri izvajanju njihove vizije za celovite digitalizirane testne postaje za proizvodnjo surovin: – Do 2,915 milijona EUR (vključno s 30-odstotnim sofinanciranjem) bo na voljo za izvedbo 2-4 testnih okolij v letu 2021. – Okno za prijave bo odprto od 1. septembra do 12. novembra 2021 – 14.00 (srednjeevropski čas). – Srečanje z vprašanji in odgovori ter dogodek za iskanje partnerjev 15. septembra. – Izbor predlogov bo zaključen do 6. decembra. – Začetek izvajanja testnega okolja je načrtovan za 1. četrtletje 2022. Vse informacije in obrazci na naši spletni strani EIT Open Call – Testbeds 2022. Vloge morajo biti pripravljene na programskih predlogah in pravočasno poslane na e-poštni naslov: digitaltestbeds@eitmanufacturing.eu. Potrebujete več informacij? 15. september 2021 ob 14. uri (CET) bo potekal virtualni informativni dogodek. Po potrebi bo organiziran tudi matchmaking ali brainstorming. Na dogodek se prijavite tako, da izpolnite google obrazec, ki je dostopen na tej povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUY-w8w0i_G-PKECdanF2Rk8PzmmRF-Dzx83s-QQDlzUbZ5g/viewform?usp=sf_link. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na odgovornega vodjo projekta Adriana BABLOKA (adrian.bablok@eitmanufacturing.eu).

Razpis EIT Manufacturing SME Transform 2021 je evropska pobuda EIT Manufacturing za podporo malim in srednje velikim proizvodnim podjetjem pri projektih preoblikovanja, povezanih z njihovo proizvodno linijo (linijami) ali proizvodnimi sistemi. Vlagatelji se lahko prijavijo za prilagojen (obvezen) sveženj storitev preoblikovanja, ki ga zagotavlja ekipa EIT Manufacturing za ustvarjanje podjetij, vključno s spodbujanjem projekta, predstavitvijo strokovnjakov za preoblikovanje in predstavitvijo ponudnikov tehnologije.  Prijavitelji lahko zaprosijo tudi za paket finančne podpore za preobrazbo (neobvezno) v višini do 150 tisoč EUR za zagon projekta. Razpis bo odprt od 28. junija 2021, 12:00 po srednjeevropskem času, do 30. septembra 2021, 23:59 po srednjeevropskem času, prijave pa bodo pregledane in sprejete sproti.  Zato se MSP spodbuja, da se prijavijo čim prej.

Kot tretja izdaja serije tekmovanj BoostUp! je BoostUp! BRIDGE poskuša zgraditi “mostove” za tehnologije zagonskih podjetij, ki se bodo uporabljale pri reševanju industrijskih izzivov naših poslovnih partnerjev. Več korporacij je opredelilo izzive, za katere iščejo rešitve v okviru vodilnega projekta EIT Manufacturing: sistemi z nizkim okoljskim odtisom in krožno gospodarstvo za zeleno proizvodnjo. Več informacij o izzivih. Prijavitelji so zagonska ali scale up podjetja, registrirana v EU ali pridruženi državi programa Obzorje Evropa, z rešitvijo ali tehnologijo (TRL 8+), ki lahko obravnava enega od razpisanih izzivov.  Celotna merila upravičenosti si preberite v smernicah, pravilih in predpisih za tekmovanje. Nagrade: 1. Finančna nagrada v višini do 50 tisoč evrov za izvedbo projekta. 2. “Paket za rast” namenskih storitev poslovne podpore za štiri mesece, ki jih zagotavlja ekipa EIT za ustvarjanje proizvodnih podjetij in temeljijo na individualnih potrebah podjetja. Takšne storitve lahko vključujejo podporo pri razvoju podjetja, komunikacijski in marketinški coaching, dostop do trga in dostop do financiranja. 3. Vsi zmagovalni projekti in povezana zagonska podjetja bodo deležni prepoznavnosti in mednarodne publicitete prek komunikacijskih kanalov podjetja EIT Manufacturing. Rok za prijavo je 6. september 2021 ob 12:00 uri.

Nov razpis RIS Leaders – Women Innovators in Manufacturing na EIT RIS. Namen razpisa Leaders je podpreti najboljše inovatorke (strokovnjakinje, raziskovalke, podjetnice), ki igrajo vodilno vlogo pri razvoju rešitev/prijav, ki obravnavajo izzive, povezane s proizvodnjo, in imajo velik finančni, okoljski ali družbeni vpliv. Razpis je odprt do 31. julija.

Kaj je EVO-R? EVO-R je natečaj za pritegnitev, izbor in podporo majhnih ekip/subjektov iz držav, ki izpolnjujejo pogoje EIT RIS, da bi na evropske in druge svetovne trge pripeljali rešitve, povezane z majhno proizvodnjo, ki so že bile razvite s pomočjo regionalnih/nacionalnih programov. Dejavnost bo izbranim subjektom zagotovila finančno podporo in podporo v naravi. Izbrani subjekti so upravičeni do prejema finančne podpore v obliki dodelitve nepovratnih sredstev za izvajanje naslednjih dejavnosti (vsi prijavitelji morajo izbrati vsaj dve (2) od petih (5) dejavnosti): – Nadaljnji razvoj rezultatov raziskav v komercialno dostopne majhne izdelke ali storitve. – Iskanje/pridobivanje potencialnih strank na trgih EU in svetovnih trgih. (svetovanje, storitve pridobivanja potencialnih kupcev itd.) – Priprava lansiranja izdelka/storitve na trg (pravne storitve, svetovanje, razvoj spletnih strani itd.) – Pridobiti certifikate, povezane s proizvodi/storitvami, ki spodbujajo razvoj poslovanja v določenih industrijskih sektorjih ali na določenih trgih. (certifikati ETV, registracije patentov, blagovnih znamk, ISO itd.) – Ustanovitev podjetja (pravne storitve, stroški ustanovitve, računovodstvo itd.). Kdo se lahko prijavi? Raziskovalne skupine (posamezniki), MSP, zagonska podjetja, univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije (RTO) ter raziskovalne fundacije v lasti univerz iz upravičenih držav EIT RIS, ki so že razvile prototip, ki obravnava izzive, povezane s proizvodnjo, in ima prepričljiv potencial finančnega, okoljskega in družbenega vpliva. Časovnica razpisa – Odprtje razpisa: 20. maj 2021. Rok oddaje vlog: 20. junij 2021 do 17:00 po srednjeevropskem času. Izbor podporne skupine: Od sredine junija do sredine julija (okvirno). Obdobje razvoja projekta: Od sredine julija do konca leta 2021 (okvirno). Proračun:  Največ petindvajset (25) izbranih organizacij bo prejelo nepovratna sredstva v višini do 30 000 EUR. KAKO SE LAHKO PRIJAVIM? Popolno prijavo pošljite po elektronski pošti na naslov ris@eitmanufacturing.eu  do 20. junija 2021 do 17.00 (srednjeevropski čas). Popolna vloga mora biti sestavljena iz (i) izpolnjene predloge vloge “EVO-R” (predloži se kot dokument PDF), (ii) izpolnjenega finančnega načrta in napovedi prihodkov (predloži se kot dokument Microsoft Excel) ter se pošlje po elektronski pošti na naslov ris@eitmanufacturing.eu s pripisom “EIT Manufacturing EVO-R – [NAME OF PROPOSAL]. Skupna velikost vseh datotek, ki jih je treba poslati po elektronski pošti (izpolnjena predloga vloge; finančni načrt in napoved prihodkov), ne sme presegati dvajset megabajtov (20 MB). Celotna razpisna dokumentacija je razpoložljiva na tej povezavi. Več informacij: Adam Sebestyen, EIT Manufactiring.

Informativni dan EIT Manufacturing Izobraževanje 26. maja med 16:00 in 18:00 uro po srednjeevropskem času (spletni dogodek). Dejavnosti izobraževanja in usposabljanja so v središču vizije podjetja EIT Manufacturing, katerega cilj je izobraževanje in usposabljanje prihodnje in sedanje industrijske delovne sile sladno s potrebami trga. Program magistrskega izobraževanja EIT Manufacturing je ena izmed glavnih prednosti inovacijske skupnosti EIT Manufacturing pri širjenju inovacij in ustvarjanju novih poslov v proizvodnem ekosistemu. Na dogodku bodo programe EIT Manufacturing Master School predstavili gostje z najboljših tehničnih univerz v Evropi (Univerza SUPSI v Švici, Univerza Aalto na Finskem in University College of Dublin na Irskem) za naslednje magistrske programe: Ljudje in roboti za trajnostno delo; Aditivna proizvodnja za popolno prilagodljivost; Proizvodnja brez napak za krožno gospodarstvo; Platforme za digitalizirano mrežo vrednosti – digitalne proizvodne tehnologije. Doktorski program usposabljanja EIT Manufacturing ponuja mobilnost, mentorstvo, mreženje, inovacije in podjetništvo ter poslovne module za doktorske študente. V okviru te seje bodo predstavljene doktorska šola EIT Manufacturing ter zimska/letna šola. Nenazadnje bo predstavljena tudi spletna platforma za vodeno učenje EIT Manufacturing “Skills.move“. Gre za platformo, ki ponuja digitalne učne vsebine, ki temeljijo na majhnih učnih enotah, kar študentom in delavcem omogoča hiter dostop do najnovejšega znanja s področja proizvodnje in podporo pri učenju po potrebi, ne da bi se morali vpisati v dolgoročni program. Za udeležbo na dogodku je potrebna brezplačna registracija.

Dejavnost RIS (EIT Manufacturing RIS Industrija 4.0 vozlišča) zagotavlja pomoč proizvodnim MSP in zagonskim podjetjem pri njihovi digitalni preobrazbi v obdobju po krizi in pri njihovem vključevanju v mreže za digitalizirano proizvodnjo kot partnerjev v dobavni verigi. Cilj projekta je spodbuditi MSP, da izkoristijo prednosti digitaliziranih tehnologij, razvijejo tehnologije ter izboljšajo svoja znanja in kompetence. V podporo digitalni preobrazbi v obdobju po krizi projekt EIT Manufacturing RIS Industry 4.0 Hubs objavlja mednarodni javni razpis za mala in srednje velika podjetja ter zagonska podjetja s področja proizvodnje iz držav RIS. Namen javnega razpisa je zbiranje predlogov, ki zahtevajo predstavitvene, testne, izobraževalne ali svetovalne dejavnosti med proizvodnimi MSP (“mala in srednja podjetja”) v državah EIT RIS in organizacijami, ki ponujajo infrastrukturo Industry4.0. Kdo se lahko prijavi? Proizvodna MSP, zagonska podjetja, podjetja v zgodnji fazi razvoja – Vsaj en član konzorcija mora biti MSP s področja proizvodnje, ki se prijavlja za storitev digitalne preobrazbe. Kaj bodo dobili? 18 podjetij bo prejelo “mini nepovratna sredstva” v višini 5 600 evrov – 12 od teh nepovratnih sredstev bo namenjenih financiranju individualnih strokovnih svetovanj (npr. s strani strokovnjaka za digitalizacijo) – 6 od teh nepovratnih sredstev bo pomagalo pri oblikovanju načrta digitalizacije (tj. načrta za uvedbo določene digitalne tehnologije). Rok: 31. maj 2021. Pričakuje se, da se bodo financirani projekti začeli izvajati julija 2021. Vse informacije: https://ris-i40.eu/open-call/.    

Razpis za zbiranje predlogov pobude HEI (Pobuda HEI (https://www.eit-hei.eu) se bo zaključil 25. maja 2021. Konzorciji morajo vključevati partnerske univerze SZI in univerze NOT-EITM. Ustvarjena je podatkovna zbirka, kjer lahko univerze NOT-EITM prijavijo svoj interes za razpis in ponudijo sodelovanje partnerjem z univerz EITM. Povezava za registracijo je: https://plaza.eitmanufacturing.eu/PROMISE/PRIVATE/FORMS/form.aspx?guid=71ACDADC-3A1F-4CF5-BD24-E5739941154E  Poleg tega lahko NOT-EITM univerze posredujejo vsa vprašanja na e-naslov: hei-innovate@eitmanufacturing.eu. ​

RIS 2021 je odprto za prijave do 26. aprila do 23:59 po SEPČ! “BoostUp! RIS” je vseevropsko poslovno tekmovanje za inovativne projekte, zagonska podjetja, podjetja v fazi razširitve in MSP (mala in srednja podjetja) v proizvodnem sektorju. Iščemo uspešne ekipe in podjetja s prijavami, ki se uvrščajo v eno od naslednjih vodilnih področij EIT Manufacturing, kot tudi na eno od tehnoloških področij, navedenih v navodilih in pravilih in predpisih tekmovanja. Skupine ali podjetja s lahko prijavijo v eni od naslednjih treh kategorij: • USTVARI (CREATE): V tem segmentu iščemo inovativne projekte za ustanovitev podjetja, ki obravnava kritične pomanjkljivosti na področju proizvodnje. • POSPEŠI (ACCELERATE): V tem segmentu so zagonska podjetja in podjetja v fazi širitve, ki so povabljeni, da pokažejo svojo pripravljenost za razširitev poslovanja na nova geografska področja ali na nove segmente strank. • TRANSFORMIRAJ (TRANSFORM): V tem segmentu vabimo MSP, da predstavijo predloge, s katerimi bodo dosegli naslednjo raven konkurenčnosti. Finalisti tekmovanja BoostUp! RIS bodo svoje ideje in rešitve predstavili na start-up tekmovanju, ki bo potekalo 11. in 12. maja 2021, ko bo potekal forum Manufacturing Days powered by EIT Manufacturing. Zmagovalci bodo dobili prepoznavnost, finančne nagrade in posebne pakete podpornih storitev, ki jih zagotavlja skupina za ustanavljanje podjetij v okviru EIT Manufacturing. Zainteresirane ekipe lahko najdejo več informacij in se prijavijo tukaj. Vsi se lahko brezplačno prijavijo na dogodek tukaj.

EIT Jumpstarter je vseevropski program predpospeševalnik, dobitnik dveh evropskih nagrad za odličnost. Gre za edinstveno sodelovanje šestih skupnosti EIT iz naslednjih sektorjev: zdravstvo, agroživilski proizvodi, energija, surovine, proizvodnja in mobilnost v mestih. Povezani smo s 335 potrjenimi deep-tech zagonskimi skupinami v Evropi. Naši najboljši trenerji in mentorji v svojem razredu zagotavljajo standardno kakovost programa. S sodelovanjem boste pridobili usposabljanje in mentorstvo najboljših mentorjev v svojem razredu, medsektorsko potrjevanje, nepovratna sredstva za kritje potovanja in nastanitve ali za razvoj projekta in ustvarjanje lastnega zagonskega podjetja, dostop do superorodij omrežja skupnosti znanja in inovacij, s pomočjo katerih lahko ustvarite in potrdite svoj poslovni model, ter priložnost, da osvojite prvo nagrado v vrednosti 10.000 EUR. Prijavite se do 16. aprila na  https://apply.eitjumpstarter.eu/.

vropska komisija je uvedla novo storitev Intellectual Property Scan (predhodni pregled intelektualne lastnine – IP Scan) za Obzorje 2020 in Obzorje Europe. Ta brezplačna storitev za podporo zaščiti intelektualne lastnine je namenjena malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri učinkovitem upravljanju in valorizaciji intelektualne lastnine v skupnih raziskovalnih in inovacijskih projektih. Horizon IP Scan se posebej osredotoča na projekta Obzorje 2020 in Obzorje Evropa, ki jih financira EU. Ekipa Horizon IP Scan ponuja individualno oceno neopredmetenih sredstev MSP, podano v razumljivem jeziku. Njihov cilj je predvsem pokazati MSP, kako zaščititi svojo intelektualno lastnino, ko se vključujejo v raziskovalne in inovacijske projekte z več partnerji, in jim pomagati pri razvoju skupne strategije s partnerji za skupno upravljanje in izkoriščanje nove intelektualne lastnine. Storitev je odprta za evropska zagonska podjetja in MSP (v skladu z opredelitvijo ES), ki bodo kmalu podpisala sporazum o dodelitvi sredstev Obzorje 2020/Evropa ali so ga nedavno podpisala (do šest mesecev od podpisa). MSP, ki jih zanima Horizon IP Scan, se lahko kadar koli prijavijo za storitev prek spletnega mesta Horizon IP Scan prek stalno odprtih razpisov za prijavo. Več informacij je dostopnih na spletnem mestu Horizon IP Scan: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en

IRT3000 v sodelovanju z EIT Manufacturing Hub, Slovenija vabita na natečaj “IRT3000 išče študentsko poslovno potencialno idejo”, na katerega se lahko prijavi vsak študent / študentski tim, ki ima(jo) idejo / inovacijo s poslovnim potencialom na področju proizvodnih tehnologij, novih izdelkov, digitalizacije, čistih procesov, pametnih tovarn in idustrijskih rešitev. V okviru natečaja se spozna osnovna načela poslovanja – model poslovanja, raziskava trga, ocena stroškov, komunikacij s kupci. Prve tri najboljše inovacije pa prejmejo bogate denarne nagrade, zmagovalna poslovna ideja pa še dodatno podporo pri vstopu na evropske platforme inovativnih idej. Denarni sklad znaša: 3.000 EUR. Finalni izbor in predstavitev bo izveden v okviru konference IRT forum (21-22.6.2021), kjer bodo prisotni tako študenti, industrija, kot raziskovalci. Rok za prijavo: 12.april 2021. Prijave na https://www.irt3000.si/eit-hub-natecaj/.

EIT Manufacturing in Infineon Technologies vas vabita na 48-urni virtualni hackathon, ki se ga lahko udeležite od 10. do 12. maja 2021. Dogodek je del t.i. Manufactirung Days, ki jih je pripravil EIT Manufacturing, v okviru ViennaUP’21 – najbolj avtentičnega start-up festivala v Evropi. Hackathon bo prvič izključno digitalen in dostopen po vsej Evropi. Prijavite se za enega od štirih dogodkov (Sound, 3D, Biosensing, Circuit Design) in začnite ustvarjati prihodnost. Pridružite se nam in se do 12. aprila prijavite na: https://www.infineon.com/hackathon.

Vabilo na spletni raziskovalni kolokvij »EIT Manufacturing: predstavitev razvojnih razpisov za podjetja in raziskovalce«, ki bo potekal v sredo, 10. marca,  med 10.00 in 11.00 uro preko spletne aplikacije ZOOM.  Povezava na dogodek: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96929517757Program dogodka: 10:00 – 10:05: EIT Manufacturing platforme in smernice projektnih razpisov  (izr. prof. dr. Franci Pušavec, Fakulteta za strojništvo, UL); 10:05 – 10:20: Mehanizem Jumpstarter, evropska podpora inovativnim idejam. Primer zmagovite inovacije na tekmovanju EIT Jumpstarter 2020 Grand Final  (dr. Damir Grguraš, Fakulteta za strojništvo, UL); 10:20 – 10:35: Aktualni razpisi in tematike  (izr. prof. dr. Franci Pušavec, Fakulteta za strojništvo, UL); 10:35 – 10:50: Finančni in administrativni poudarki aktualnega razpisa EIT Manufacturing  (Jernej Kovač, Fakulteta za strojništvo, UL);10:50 – 11:00: Razprava. Dodatne informacije: Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si  in Jernej.Kovac@fs.uni-lj.si . Predstavitve: EIT Manufacturing – Calls 2022 Mehanizem Jumpstarter – evropska podpora inovativnim idejam EIT Manufacturing: predstavitev razvojnih razpisov za podjetja in raziskovalce

Študenti, doktorandi, raziskovalci ali podjetniki, prijavite se za EIT Jumpstarter 2021, enega najbolj znanih evropskih predpospeševalnih programov. EIT Jumpstarter je vodilni medindustrijski program za pospeševanje pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT). S prispevanjem najboljših strokovnjakov, ustvarjalne skupnosti in edinstvenega znanja podpiramo ljudi z idejami in jim pomagamo, da svoje ideje spremenijo v posel. Strateški cilj tega programa je ustvariti trajnostni učinek v regijah srednje in vzhodne in južne Evrope s spodbujanjem inovacij in podjetništva v šestih skupnostih za inovacije EIT – EIT Health, EIT Food, EIT RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing in EIT Urban Mobility. Skozi program boste prejeli podporo najboljših učiteljev in mentorjev v svojem razredu in imeli boste priložnost osvojiti do 10 000 EUR. Prijave za EIT Jumpstarter 2021 so v tem trenutku odprte, za več informacij obiščite spletno stran, namenjeno prijavam. Rok za oddajo poslovnih idej: 16. april 2021 ob 23:59 (SEČ)

Uspeh na EIT Jumpstarter 2020:  Asist. dr. Damir Grguraš in Luka Sterle iz Fakultete za strojništvo sta postala zmagovalca tekmovanja EIT Jumpstarter 2020 Grand Final. Z inovativnim sistemom za dovod kapljevite faze kriogenega medija v rezalno cono pri kriogenem odrezavanju, ArcLub One, sta v kategoriji EIT Manufacturing, premagala evropsko konkurenco in poleg prvega mesta prejela še nagrado v vrednosti 10.000 €.

Virtualni dogodek EIT Manufacturing MatchMaking, načrtovan od 23. do 25. februarja 2021, je odlična priložnost za mreženje in povezovanje tehnoloških izzivov in rešitev.  Čas je, da oddate svoje predloge in se povežete enako mislečimi po vsej Evropi.

 • Svojo predstavitev predložite tukaj
 • Ena predstavitev na predlagatelja
 • Število razpoložljivih mest je omejeno in sledi razpisnemu postopku
 • Osnova za izbiro predstavitev je ujemanje z našimi predlaganimi temami
 • Skupni čas za predstavitev vašega predloga: 3 minute
 • Za oblikovanje predstavitve z največ 2 diapozitivoma uporabite predlogo EIT Manufacturing.
 • POMEMBNO: Svoj dokument shranite v skladu s pravili o poimenovanju: »PODJETJE_OSEBA_IME_GLAVNI IZDELEK_PREDSTAVITVE_Naslov_predstavitve«
 • Če je mogoče, vključite tudi že okvirni konzorcij
 • Vse predstavitve morajo biti oddane do 15. februarja do 00.00 ure po srednjeevropskem času.

EIT Manufacturing je ob koncu koledarskega leta 2020 praznoval prvo obletnico delovanja. Skupaj z našo skupnostjo se veselimo še enega uspešnega leta preoblikovanja Evrope v vodilno inovativno konkurenčno in trajnostno proizvodnjo. https://www.youtube.com/watch?v=Z0eutsIVxAY&list=PL-JmTtFbYLof7bP5GHjn_VL3fOu9IJP7Z&index=2 

Svetovni proizvodni forum 2020. Vabimo vas, da se udeležite Svetovnega proizvodnega foruma 2020 – Umetna inteligenca za proizvodno renesanso, ki ga bodo 11. in 12. novembra v živo prenašali iz Cernobbia. Letos bo dogodek namenjen temi, kako umetna inteligenca vpliva na proizvodni sektor na splošno, na njegove nove priložnosti ter nove prilagoditve in prizadevanja, ki jih moramo vložiti.

Registrirajte se. Za seznam vseh potrjenih govorcev kliknite tukaj.

MSP inovacijski prvak. Izključno za Skupnost EIT MSP je odprta predhodna registracija. To je edinstvena priložnost za MSP-je v vaši mreži, da z imenovanjem prvaka povečajo svoj inovacijski potencial. Prvak bo usposobljen za vodenje prihodnjih notranjih in zunanjih inovacijskih procesov. Prilagojeno usposabljanje za MSP, ki nudi vse, kar morate vedeti, da svoje podjetje popeljete v novo dobo. Med štirimi praktičnimi sejami se bodo sodelujoča MSP naučila delovnih metodologij, najboljših praks in razpoložljivih digitalnih orodij za obvladovanje notranjih in zunanjih inovacijskih izzivov ter tako izboljšala svoje poslovne in tehnološke rezultate. Najboljše iz delavnice:
• Vodilni strokovnjaki za inovacije delijo primere uporabe, metodologije in praktične nasvete
• Izberite svojo pot
o Korporativne inovacije – Izboljšanje inovacijske strukture in procesa vašega podjetja.
o Odprte inovacije – Naučite se ravnanja s startupi, da popestrite svojo ponudbo
• Individualno posvetovanje z našimi strokovnjaki za inovacije
• Certificirano usposabljanje
• Simbolična cena za udeležbo v višini 100 EUR
24., 26. november 1., 3. december 13: 00-15: 00 po srednjeevropskem času. Vprašanja naslovite na Yoni.levenfeld@eithealth.eu
Rezervirajte si svoje mesto. Število mest je omejeno.

Javni razpis za dejavnost Cross-KIC  “Celovita digitalizacija proizvodnih preskušancev”, v proizvodnji hrane. Rok 7. december ob 11:00 CET. Cross-KIC z EIT Manufacturing/Hrana/Digitalno. Več na povezavi: http://eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/Cross-KIC-Testbeds_Call-for-Proposals.pdf

Delavnice za vodenje projektov v majhnih in srednje velikih podjetjih, z združevanjem načina agilnosti in kaskadnega načina. 3 srečanja, začetek že 19. novembra. Usmerjeno v proizvodnjo majhnih in srednje velikih podjetij, vendar so valjeni tudi ostali. https://eitmanufacturing.eu/event/effective-project-management-for-smes-combining-agile-and-waterfall-principles/

Svetovni proizvodni teden in forum, v okviru katerega bo EIT Manufacturing organiziral več stranskih dogodkov in sodeloval na glavnem forumu, 9. do 12. november. https://eitmanufacturing.eu/event/eit-manufacturing-at-the-world-manufacturing-week-forum/

EIT Awards bodo potekale 8. in 9. novembra s tekmovalci, ki jih je nominiral EIT Manufacturing. https://eit.europa.eu/our-activities/eit-awards

The EIT Jumpstarter veliki finale bo potekal 25. novembra. Na tem dogodku bodo izbrane in nagrajene najboljše EIT Jumpstarter ekipe. https://eitmanufacturing.eu/get-ready-for-the-eit-jumpstarter-grand-final/

Boost Up BC tekmovanje slik in filmov (29.-30. oktober) od vzhoda sem: https://boostup-east.eu/
EIT Manufacturing BoostUp finale bo 11. decembra in bo del Srečanja 2020 – glej spodaj.

10. in 11. decembra bo potekalo srečanje EIT Manufacturing 2020, obakrat z začetkom ob 10. uri po srednjeevropskem času. Srečanje bo potekalo popolnoma virtualno in je odprto za vse zainteresirane. Kmalu bo sledilo več informacij o programu prireditve in načinu prijave.  Medtem ste lepo vabljeni, da si te datume zabeležite v svoj koledar. Več informacij bo objavljenih na https://eitmanufacturing.eu/ in kanalih družabnih omrežij.

Poziv k rešitvam v Boju proti pomanjkanju vode, ki je skupna pobuda inovacijskih skupnosti EIT in vključuje naslednje skupnosti: hrana za prihodnost (EIT Food), podnebne spremembe (EIT Climate-KIC), evropska predelovalna industrija (EIT Manufacturing) in surovine (EIT RawMaterials), rok za prijavo: 07.06.2020, več informacij najdete na: https://eitmanufacturing.eu/activities/call-for-solutions-to-fight-water-scarcity/

EIT Manufacturing – Digitalna transformacija v programu RIS (DigTrafoRIS) – razpis za zbiranje predlogov, katerega namen je podpora malim in srednjim podjetjem ali srednje velikim podjetjem v državah EIT RIS, da bi bili deležni storitve digitalne preobrazbe, rok za prijavo: 30.06.2020 17:00 CET (srednjeevropski čas), pogoje in več informacij o razpisu najdete na: https://eitmanufacturing.eu/digital-transformation-in-ris-opencall/

Pojdi na vsebino