Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost

 

https://www.fs.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot-2022-08-10-at-11.26.47-e1660123721587.png

  • Članica UL: UL Fakulteta za strojništvo
  • Šifra projekta: J2-9223
  • Naslov: Kristalografija nagubanih elastičnih površin
  • Trajanje: 01.07.2018 – 30.06.2021
  • Letni obseg: 0,75
  • Vodja: doc. dr. Miha Brojan
  • Veda: Tehniške vede
  • Sodelujoče RO: Povezava
  • Sestava projektne skupine: Povezava
  • Bibliografske reference: Povezava

Vsebinski opis projekta

Pokazali bomo, da so periodični samo-urejeni vzorci, ki jih najdemo v nagubanih elastičnih strukturah, lahko predstavljeni v okviru obravnave trdnih kristalov in smektičnih tekočih kristalov. Glavni cilj je najti preslikavo med deformacijsko topografijo in dobro znanima kristalografijama trdnih in smektičnih tekočih kristalov. Najdena preslikava nam bo omogočila prenos različnih idej znanih iz teorije kristalografije nazaj na deformacijska stanja v okviru mehanike kontinuov in mehanike struktur. Rezultati predlaganega projekta bodo:

i) omogočili odkritje novih lastnosti deformabilnih mehanskih sistemov, ki jih ni mogoče opisati v okviru mehanike struktur,

ii) poenostavili metode reševanja v okviru mehanike kontinuov in mehanike struktur,

iii) omogočili nove pristope pri aplikacijah v mehaniki struktur.

 

Ključni deli projetka so

a) razvoj analitičnih orodij

b) razvoj numeričnih orodij

c) simulacije danih problemov

d) eksperimenti: razvoj polimernih zmesi in naprav ter izvedba eksperimentov

e) diseminacija, pisanje poročil, znanstvenih prispevkov

 

Faze projekta in njihova realizacija

Faze projekta so realizirane v naslednjem obsegu (v %):

a) razvoj analitičnih orodij (90 %) – skoraj končano

b) razvoj numeričnih orodij (100 %) + 40 % dadatno razvitih algoritmov

c) simulacije danih problemov (100 %)

d) eksperimenti: razvoj polimernih zmesi in naprav ter izvedba eksperimentov (100 %) + 50 % dodatno odkritih lastnosti zmesi in izvedb eksperimentov (zelo zanimivo!)

e) diseminacija, pisanje poročil, znanstvenih prispevkov (80 %) – kmalu bodo oddani še zadnji članki

 

Objavljeni članki

7. E. Istenič, V. Šajn, M. Brojan. Influence of surface properties on the dynamics of fluid flow. Physics of fluids. Vol. 34(2), 1-17 (2022).

6. T. Veldin, B. Brank, M. Brojan. Discrete Kirchhoff-Love shell quadrilateral finite element designed from cubic Hermite edge curves and Coons surface patch, Thin-Walled Structures, Vol. 168, 108268 1-20 (2021)

5. J. Rozman, M. Krajnc, P. Ziherl. Morphologies of compressed active epithelial monolayers, The European Physical Journal E, Vol. 44, Article no.: 99 (2021)

4. T. Veldin, M. Lavrenčič, B. Brank, M. Brojan. A comparison of computational models for wrinkling of pressurized shell-core systems, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 127, pages: 103611 1-9 (2020)

3. M. Lavrenčič, B. Brank, M. Brojan. Multiple Wrinkling Mode Transitions in Axially Compressed Cylindrical Shell-Substrate in Dynamics, Thin-Walled Structures, Vol. 150, 106700 1-12 (2020).

2. J. Rozman, M. Krajnc, P. Ziherl. Collective cell mechanics of epithelial shells with organoid-like morphologies, Nature Communications, Vol. 11, Article no.: 3805 (2020)

1. T. Veldin, B. Brank, M. Brojan. Computational Finite Element Model for Surface Wrinkling of Shells on Soft Substrates, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol. 79, 104863 1-17 (2019)

 

V pošiljanju v objavo

Surface wrinkling of curved systems induced by shrinking (numerical models and experiments)

Stability of wrinkled plates

A new approach to the design of godesic domes

Pojdi na vsebino