Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Vsebinski opis projekta

Izdelki iz avstenitnega nerjavnega jekla predstavljajo pomemben segment tehnoloških rešitev za delo pri visokih in nizkih temperaturah ter v jedkih okoljih. Površine teh jekel se v običajnih tehnoloških pogojih ne da kaliti, čeprav bi pri nekaterih izdelkih potrebovali hkrati žilav izdelek in trdo površino. V ta namen bi potrebovali izdelke iz avstenitnega jekla s kaljeno (martenzitno) površino. Kljub izjemnemu potencialu tovrstne rešitve v svetu niso poznane, redke so celo aplikacije pri katerih se celoten avsteniten surovec s kriogenim podhlajevanjem pretvori v martenzitno strukturo. Pretvorbo avstenitnih jekel v martenzitno strukturo lahko bistveno hitreje kot s kriogeno toplotno obdelavo dosežemo s preoblikovanjem v kriogenem stanju. Metalurške osnove, ki so v ozadju teh procesov, so nepopolno raziskane in z modeli zelo slabo opisane v literaturi.

V projektu bodo izvedene fundamentalne raziskave kriogenega preoblikovanja s ciljem osvojitve tehnologije do nivoja, ki omogoča obvladati gradacijo materiala od trde zunanje plasti (martenzit) do žilavega jedra (avstenit). Glavni cilj projekta je pridobitev bazičnega znanja, ki omogoča vzpostavitev prilagodljivega kriogenega ohlajanja. To ob ustreznih preoblikovalnih pogojih omogoči izdelavo navedene gradacijo in delno fazno spremembo prečnega preseka do željene globine.

Pojdi na vsebino