1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, Šifra DM: H019001 (M/Ž) na Katedri za toplotno in okoljsko tehniko

Registrska številka objave na ZRSZ: OV42601

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent za področje Toplotna in okoljska tehnika ali Strojništvo (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • ZAŽELENA DRUGA ZNANJA: aktivno znanje angleškega jezika, znanje in izkušnje MS Office, praktične izkušnje s področja strojništva in / ali elektrotehnike, izkušnje pri eksperimentalnem delu, izkušnje pri uporabi orodja Arduino.

Možnost sklenitve delovnega razmerja za redno ali dopolnilno delo.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 06.03.2023 do 05.04.2023.

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi ter izvolitvi v naziv.

Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si.

5. Delovno razmerje:

Določen čas, do 01.10.2024, in polni delovni čas (40 ur na teden).

Zaposlitev predvidoma april 2023.

 

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:

    Ime in priimek: Mateja Pustotnik

    Telefonska številka: 01 4771 661

    E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

 

Pojdi na vsebino