1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, Šifra DM: J017100, (M/Ž), v Kadrovski službi 
Registrska številka objave na ZRSZ: OV08398

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri / visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri / visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri;
 • aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

I.I. Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

I.II. Podrobnejši opis:

 • uvajanje novih računalniških programov (GC, APIS),
 • pregled in priprava podatkov za prehod iz obstoječega sistema na novi sistem,
 • podajanje predlogov za metodologijo pri postavitvi nove organizacijske sheme,
 • priprava opisa procesa dela, navodil in predlog,
 • priprava dokumentacije, vodenje strokovno- administrativnih del in sodelovanje pri delu komisij fakultete v zvezi s habilitacijskimi postopki,
 • pomoč pri pripravi dokumentacije, izvedbi postopkov in vodenju evidenc v zvezi z urejanjem delovnega razmerja zaposlenih (zdravniški pregledi, izobraževanja, odsotnosti z dela, spremembe, potrdila, odločbe, obvestila,…),
 • sodelovanje pri pripravi podatkov in dokumentov v zvezi s stroški dela zaposlenih,
 • vzdrževanje kadrovske in habilitacijske evidence, vodenje računalniško podprte evidence in skrb za ažurnost podatkov,
 • vodenje in izdelava statistike, ter priprava raznih poročil s kadrovskega področja in habilitacijskih postopkov,
 • naročanje pisarniškega materiala,
 • arhiviranje dokumentacije kadrovske službe.

4. Rok za prijavo: od 22.02.2023 do 04.03.2023.
Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.
Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si. 

5. Delovno razmerje:
Določen čas, do vrnitev začasno odsotnega delavca, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).
Poskusna doba: 3 mesece.
Nastop zaposlitve: marec 2023 oz. po dogovoru. 

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:
     Ime in priimek: Katja Bošnak
     Telefonska številka: 01 4771 141
     E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si

Skip to content