1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, Šifra DM: J017100, (M/Ž), za/v  Finančno računovodski službi   
Registrska številka objave na ZRSZ: OX04677

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge družboslovne smeri / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge družboslovne smeri / visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge družboslovne smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge družboslovne smeri,
 • aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

I.I. Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

I.II. Podrobnejši opis:

 • obračun plač, pogodbenega dela in refundacij,
 • usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo, pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi
 • pomoč pri plačilnem prometu,
 • pomoč pri pripravi statistik in letnih obračunov,
 • izdelava raznih poročil za notranje in zunanje uporabnike informacij (v dogovoru z vodjo FRS),
 • izdelava temeljnic ,
 • zaključne obdelave in izpisi ob koncu poslovnega leta,
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami fakultete,
 • druga dela po navodilih nadrejenih.

4. Rok za prijavo: od 10.05.2023 do 20.05.2023
Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.
Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si.

5. Delovno razmerje:
Določen čas, do 30.06.2025, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).
Poskusna doba: 3 mesece.

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:
     Ime in priimek: Katja Bošnak
     Telefonska številka: 01 4771 141
     E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si

Skip to content