1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), Šifra DM: J017104 (M/Ž), v Knjižnici
    Registrska številka objave na ZRSZ: OXO3759

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja bibliotekarstva / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja bibliotekarstva / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja bibliotekarstva,
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • pridobljena licenca COBBIS, strokovni izpit iz bibliotekarstva.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 3. Kratek opis dela in nalog:

I.I. Splošni opis:

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
 • pridobivanje, strokovna obdelava in hranjeneje knjižničnega gradiva
 • referalno delo za posamezna strokovna področja
 • informacijsko svetovalno delo
 • uvajanje uporabnikov v knjižnico
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • medbibliotečna izposoja
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
 • stalno strokovno izpopolnjevanje
 • druga dela po nalogu predpostavljenega delavca.

I.II. Podrobnejši opis:

 • nabava knjižničnega gradiva
 • strokovno hranjenje knjižničnega gradiva
 • izdelava bibliografij.

4. Rok za prijavo: od 10.05.2023 DO 24.05.2023
Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.
Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si.

5. Delovno razmerje:
Določen čas, za 2 leti, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).
Poskusna doba: 3 mesece.

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:
    Ime in priimek: Katja Bošnak
    Telefonska številka: 01 4771 141
    E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si

Pojdi na vsebino