Inštitut Jožef Stefan je podelil nagrade zlati znak Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorate na področju naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved v zadnjih treh letih.  Nagrade podeljuje Odbor za zlati znak Jožefa Stefana, ki ga sestavljajo ugledni raziskovalci SAZU, slovenskih univerz in inštitutov, s priznanjem pa želi spodbuditi mlade raziskovalce k še večji zavzetosti na znanstvenoraziskovalnem področju.

Zlati znak je prejel tudi doc. dr. Matic Može za odmevnost doktorskega dela Hibridne strukturirane površine za izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju. V svoji doktorski disertaciji je raziskoval prenos toplote in snovi in dokazal, da je s primerno kombinacijo mikrostrukture in omočljivosti vrelnih površin v pogojih vrenja možno doseči izjemne izboljšave intenzivnosti prenosa toplote tudi na površinah, ki sicer izkazujejo superhidrofobnost lastnost površine. Te površine so bile v dotedanji literaturi pojmovane kot neprimerne za izboljšanje prenosa toplote pri vrenju.

Slika 1: Od leve proti desni: Jan Šuntajs, Aleks Smolkovič, Matic Može. Foto: Marjan Verč, IJS

Zlati znak za odmevno doktorsko delo sta prejela tudi raziskovalca iz ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko: Aleks Smolkovič ter Jan Šuntajs. Slednji je tudi naš sodelavec na fakulteti.

Vsem iskreno čestitamo.

Pojdi na vsebino