Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije (Energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno strojništvo, mehanika in materiali itn.). Obravnava dejavnosti, kot so: projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja itn. na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved.

Vsebina:

Nejc Rožman, Marko Corn, Gašper Škulj, Janez Diaci, Primož Podržaj: Scalability Solutions in Blockchain-Supported Manufacturing: A Survey

Mateusz Wrzochal, Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Grzegorz Piotrowicz, Sylwester Wnuk: A New Device Proposed for the Industrial Measurement of Rolling Bearing Friction Torque

Marcin Trajer, Łukasz Pyclik, Jerzy Robert Sobiecki: The Nickel Aluminide Coatings Obtained on Small Holes Produced with the EDD Method

Volodymyr Brazhenko, Yibo Qiu, Jiancheng Cai, Dongyun Wang: Thermal Evaluation of Multilayer Wall with a Hat-Stringer in Aircraft Design

Hla Gharib, György Kovács: Development of a New Expert System for Diagnosing Marine Diesel Engines Based on Real-Time Diagnostic Parameters

Številka je dosegljiva na spletni strani na povezavi: https://www.sv-jme.eu/issues/issue-10-volume-68-2022/