Raziskovalci laboratorija LTT (Laboratorija za toplotno tehniko) so kot prvi s pomočjo infrardeče kamere pokazali krajevno in časovno spreminjanje učinkovitosti prenosa toplote v ploščnem prenosniku toplote zaradi odlaganja kot posledice kristalizacije soli. Rezultati raziskave so objavljeni v reviji Applied Thermal Engineering (IF = 6.465).

Soli z inverzno temperaturno odvisnostjo topnosti pogosto povzročajo težave pri obratovanju prenosnikov toplote, saj lahko drastično poslabšajo karakteristike prenosa toplote in povečajo tlačne padce v opremi. Za poglobljeno študijo mehanizmov in posledično uspešnejše zaviranje kristalizacije, je lokalno opazovanje dogajanja na majhni krajevni in časovni skali zelo zaželeno, vendar hkrati zelo težavno brez večjih posegov v opremo.

V predstavljenem prispevku so avtorji kot prvi prikazali uporabo infrardeče termografije pri študiji kristalizacijskega odlaganja kalcijevega karbonata v ploščnem prenosniku toplote, kar omogoča lokalno spremljanje mašenja opreme v realnem času brez večjih posegov v konfiguracijo samega prenosnika. Pristop je mogoče aplicirati na vse velikosti in orientacije ploščnih prenosnikov toplote in dovoljuje lociranje območij, kjer se nabira večja količina nečistoč.

Porazdelitev temperature pred in po kristalizacijskem odlaganju v ploščnem prenosniku toplote.

Rezultati potrjujejo, da so taka območja povezana z conami stagnacije pretoka znotraj kanalov, pri čemer se ob formaciji večje obloge celoten tok močno spremeni, kar skupaj s povečanjem toplotnega upora močno poslabša učinkovitost prenosa toplote.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120116.

Skip to content