Raziskovalci Laboratorija za meritve v procesnem strojništvu (LMPS) so v sodelovanju z raziskovalci Nacionalnega laboratorija za tlak in vakuum na švedskem nacionalnem meroslovnem inštitutu (RISE) razvili in ovrednotili metodo korekcije pogreškov zaradi pospeškov, ki so posledica vibracijskih vplivov pri določanju frekvenčnih odzivov merilnih sistemov za tlak z udarno cevjo. Metoda temelji na predhodno določenem frekvenčnem odzivu merilnega sistema za tlak na pospeške in sočasnih meritvah pospeškov vibracij zaznavala tlaka tekom njegovega umerjanja v udarni cevi. Rezultati potrjujejo, da razvita metoda zmanjša negotovost dobljenih občutljivostnih in faznih frekvenčnih odzivov merilnih sistemov za tlak, ki so občutljivi na vibracije, za nekaj deset odstotkov oziroma nekaj deset stopinj. Objavljeni rezultati predstavljajo pomemben doprinos k razvoju udarne cevi kot primarnega etalona za časovno spreminjajoči tlak. Raziskava je bila objavljena v reviji Mechanical Systems and Signal Processing (IF = 8,934), eni vodilnih revij na področju obdelave signalov.

Slika 1: Mehanski model zaznavala za tlak pod vplivom vibracij udarne cevi (levo) ter brezmembranska udarna cev na RISE (desno).

Skip to content