Raziskovalci Laboratorija za energetske delovne stroje in tehnično akustiko so v sodelovanju z raziskovalci iz Universidade de Coimbra predstavili koncept in postopek parametrične optimizacije vodnih kompresorjev (liquid piston compressor). Njihovo delo je bilo objavljeno v znanstveni reviji Applied Thermal Engineering (IF=6,4).

Prednosti vodnega kompresorja, kot so izotermna kompresija, odsotnost trenja kovinskih delov in notranjega puščanja ter možnost prilagoditve geometrije kompresiranemu mediju so ugodne lastnosti za uporabo te vrste kompresorjev v namene učinkovitega stiskanja medijev in shranjevanja energije.

Levo: konvecionalni vodni kompresor, desno: predstavljen koncept kompresorja z vstavljenimi cevmi

Raziskava se osredotoča na študijo izvedbe kompresorja z vstavljenih hladilnimi cevmi, ki dodatno pripomorejo k skoraj izotermni kompresiji. Vpeljan je bil postopek optimizacije omenjene naprave, kjer na izkoristek vpliva veliko število parametrov, kot so dolžina in debelina hladilnih cevi, njihovo število, oblika in razporeditev po prostoru. Predlagana je bil tudi korekcija izračuna koeficienta prenosa toplote na notranjih površinah kompresijskega prostora.

Predstavljen koncept kompresorja omogoča učinkovito in zeleno pretvorbo in shranjevanje energije v najrazličnejših aplikacijah v industriji, energetiki in transportu.

Članek si lahko preberete na spletni strani: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120436 

Pojdi na vsebino