Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije (Energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno strojništvo, mehanika in materiali itn.). Obravnava dejavnosti, kot so: projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja itn. na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved.

Vsebina:

  • Matej Razpotnik, Thomas Bischof, Miha Boltežar: The Dynamics of Tapered-roller Bearings – A Bottom-up Validation Study
  • Anh-Tuan Dang, Dang-Viet Nguyen, Dinh-Ngoc Nguyen: Applying Parametric Analysis in Enhancing Performance for Double-Layer Scissor Lifts
  • Fikret Sönmez: Machining of Hard-to-cut AISI 4462 Duplex Stainless Steel with an Environmentally Friendly Approach with Vortex Tube
  • Ivan Marc, Tomaž Berlec: Inventory Risk Decision-Making Techniques Using Customer Behaviour Analysis
  • Kaan Emre Engin: Finite Element Analysis of Notch Depth and Angle in Notch Shear Cutting of Stainless-Steel Sheet
  • Benchaabane Chaouki, Kirad Abdelkader, Aissani Mouloud: Recent Advancement via Experimental Investigation of the Mechanical Characteristics of Sisal and Juncus Fibre-Reinforced Bio-Composites
  • Vishwa Priya Vellingiri, Udhayakumar Sadasivam: Effect of Vibrator Parameters and Physical Characteristics of Parts on Conveying Velocity

Številka je dosegljiva na spletni strani na povezavi: https://www.sv-jme.eu/issues/issue-7-8-volume-69-2023/.

Pojdi na vsebino