Študente, katerim je od zaključka vpisa v zadnji letnik preteklo dve leti ali več (tj. gen. 2004/2005 ali prej) obveščamo, da morajo za opravljanje manjkajočih obveznosti v š.l. 2007/2008, glede na sklep Senata FS, z dne 14.9.2007, skupaj z VLOGO ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA (v prilogi) in indeksom, predložiti tudi PLAN OPRAVLJANJA IZPITOV (v prilogi), ki ga mora potrditi prodekan za pedagoško delo – VSŠ.

Prilogi:

Študentski referat

Pojdi na vsebino