Približuje se začetek prve konference in poletne šole z naslovom Open-source Scientific Computing in Structural Dynamics Conference and Summer School. Dogodek se začenja v ponedeljek 26. 6. 2023. Namen dogodka je spodbujanje in pospeševanje odprtokodnih raziskav na področju strukturne dinamike.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran OpenSD2023.

Konferenca bo vsebovala predstavitve, osredotočene na odprtokodna prizadevanja, povezana s strukturno dinamiko. Čeprav bo glavni poudarek na programskem jeziku Python, so dobrodošle tudi predstavitve, povezane z drugimi programskimi jeziki, kot je Matlab. Konferenca bo zajemala široko paleto tem, vključno z matematičnim modeliranjem, eksperimentalnimi tehnikami, računalniškimi metodami, nelinearno in stohastično dinamiko, strukturna dinamika, akustika, interakcije fluid-struktura, identifikacija in modalna analiza, dinamika rotacijskih sistemov, strukturno spremljanje zdravja in nadzor in izolacija vibracij.

27. junija 2023 se začne poletna šola. Namen poletne šole je udeležencem zagotoviti praktična znanja in veščine na področju odprtokodnega znanstvenega računalništva, s posebnim poudarkom na programskem jeziku Python. Program poletne šole bo sestavljen iz treh sekcij: sodelovanje pri odprtokodnih projektih, modalna analiza na podlagi slik in podstrukturiranje na podlagi frekvence ter analiza prenosnih poti.

Konferenca in poletna šola sta namenjeni predvsem doktorskim in magistrskim študentom, ki delajo na področju strukturne dinamike. Vendar pa so dobrodošli tudi raziskovalci in navdušenci iz sorodnih strok. Pričakujemo 62 udeležencev iz 11 različnih držav.

Udeleženci se bodo seznanili z nedavnim razvojem odprtokodnih paketov, pomembnih za znanstveno raziskovanje strukturne dinamike. Dogodek bo omogočal mreženje in spodbudil sodelovanja in izmenjavo znanja med udeleženci.

Veselimo se srečanja z vsemi udeleženci konference in poletne šole Open-source Scientific Computing in Structural Dynamics!

Pojdi na vsebino